BACK

 

 

 

 

An

Etape/ Denumirea Activităţii

0

1

 

2012

Etapa I (Formularea si verificarea de noi ipoteze cu privire la realizarea materialelor compozite hibride cu matrici termoplaste (polipropilena si poliamida) aditivate cu nanoparticule respectiv realizarea de materiale compozite pe baza de polipropilena ranforsata cu whiskersuri si fibre sticla tratate pentru obtinerea de materiale cu proprietati performate si efectuare teste preliminare pe materialele obtinute)

 

Activitatea 1.1. (Ipoteze noi privind realizarea de nano (micro) compozite pe baza de polipropilena, poliamida aditivate cu nanoparticule si polipropilena ranforsata cu wiskers-uri si fibre sticla scurte pentru obtinerea de materiale cu proprietati speciale)

 

Studiu documentar privind tratarea chimica a fibrelor de sticla pentru imbunatatirea compatibilitatii fibra-matrice termoplastica. Agenti de compatibilizare a suprafetei.

 

Studiu documentar privind realizarea de compozite hibride pe baza de polipropilena ranforsata cu wiskersuri pe baza de carbura de siliciu, avantajele si dezavantajele utilizari lor in comparatie cu alte tipuri de particule si nanoparticule.

 

Studiu documentar privind stadiul actual al cunoasterii pe plan national si international privind compozitele hibride pe baza de polipropilena si poliamida aditivate cu nanotuburi de carbon si silicati nanostructurati de tip montmorilonit, prognoza, directii de dezvoltare a cercetarilor.

 

Studiu documentar privind obtinerea de poliamide si influenta prelucrarii asupra cristalinitatii si proprietatilor mecanice.

 

Activitatea 1.2. (Studii privind interactia polimerilor cu materiale de ranforsare de dimensiuni nanometrice si stabilizatori utilizati pentru poliamide si polipropilena. Analiza cauzelor principale ale degradarii materialelor plastice. Mecanismul de cuplare la materialul de umplutura fibros. Mecanismul compatibilizari polipropilenei cu whiskersuri si fibre, utilizand agenti de cuplare)

 

Mecanismul tratarii fibrelor de sticla si tipuri de agentii de cuplare. Realizare materiale compozite pe baza de polipropilena/fibre de sticla tratate si netratate asupra proprietatilor polimerului.

 

Studii privind mecanismul compatibilizari polipropilenei cu whiskersuri si fibre, utilizand agenti de cuplare de tip polipropilena grefata cu acid maleic.

 

Studii privind ranforsarea materialelor termoplaste pe baza de polipropilena si poliamida cu nanoparticule. Studiul interactiilor polimer/ nanoumplutura.

 

Realizare granule pe baza de poliamida.

Activitatea 1.3. (Elaborare si proiectare modele experimentale in faza laborator pentru realizarea de materiale compozite pe baza de polipropilena si poliamida aditivate cu nanoparticule, respectiv realizare compozite polipropilena / nanowiskersuri si fibre de sticla scurte tratate, elaborare compozite hibride laminate tesatura fibra de sticla si fibre carbon cu matrici pe baza de polipropilena si poliamida aditivate cu nanotuburi de carbon si silicat tratat de tip montmorilonit)

 

Participa la elaborarea tehnologiei de realizare in faza de laborator a materialelor compozite hibride pe baza de polipropilena cu wiskersuri pe baza de carbura de siliciu si fibre scurte tratate si elaborare de recepturi.

 

Elaborare tehnologie de realizare in faza laborator a materialelor compozite hibride pe baza de polipropilena cu wiskersuri pe baza de carbura de siliciu si fibre scurte tratate si elaborare de recepturi.

 

Elaborare tehnologie de obtinere a materialelor compozite pe baza de polipropilena si poliamida aditivate cu nanotuburi de carbon si montmorilonit, respectiv elaborare materiale hibride laminate, elaborare recepturi.

 

Participa la elaborarea tehnologiilor de obtinere a compozitelor pe baza de polipropilena si poliamida aditivate cu nanotuburi de carbon si montmorilonit, respectiv elaborare materiale hibride laminate, elaborare recepturi.

 

Activitatea 1.4. (Management de proiect si realizarea paginii web)

 

Management de proiect si realizarea paginii web

2013

Etapa II (Realizare si experimentare materiale compozite pe baza de polipropilena si poliamida ranforsata cu nanotuburi de carbon si montmorilonit respectiv polipropilena nanowiskersuri pe baza de carbura de siliciu si fibre scurte tratate)

 

Activitatea 2.1. (Realizare modele experimentale si variante experimentate de realizare a materialelor compozite polipropilena si poliamida nanoaditivate respectiv polipropilena cu wiskersuri si fibre scurte tratate)

 

Stabilire faze tehnologice de realizare a materialelor compozite pe baza de polipropilena /wiskersuri respectiv polipropilena /fibre sticla tratate, Stabilire parametrii tehnologici optimi

 

Realizare materiale compozite pe baza de polipropilena si poliamida aditivate cu nanotuburi de carbon si montmorilonit si compozite hibride laminate, stabilire parametrii tehnologici optimi pentru compozitele realizate.

 

Participa la realizarea materialelor compozite hibride atat nanoaditivate cat si la obtinerea materialelor laminate

 

Activitatea 2.2. (Caracterizarea materialelor compozite obtinute)

 

Caracterizarea morfologica si compozitionala a materialelor compozite elaborate

 

Caracterizarea materialelor obtinute din punct de vedere al indicilor de fluiditate

 

Caracterizarea mecanica si tribologica a compozitelor elaborate, stabilitate termica functionala

 

Realizare epruvete prin injectie din compozitele elaborate si efectuarea teste mecanice

 

Activitatea 2.3. (Elaborare specificatie tehnica initiala a materialelor compozite hibride realizate)

 

Elaborare specificatie tehnica initiala a materialelor compozite hibride realizate

Activitatea 2.4. (Diseminarea rezultatelor cercetarii)

 

Diseminarea rezultatelor cercetarii

Activitatea 2.5. (Management de proiect)

 

Management de proiect

2014

Etapa III (Demonstrarea functionalitatii si utilitatea modelelor modelor experimentale din faza laborator pentru realizarea materialelor compozite hibride obtinute pe baza de polipropilena, poliamida nanoaditivata, polipropilena ranforsata cu wiskersuri si fibre sticla tratate si laminatelor obtinute. Proiectare instalatie pilot)

 

Activitatea 3.1. (Selectie variante optime materiale compozite hibride realizate si propuneri pentru stabilirea domeniilor de utilizare)

 

Selectie variante optime din materiale compozite obtinute din punct de vedere al caracterizarilor morfologic- compozitional si propuneri domenii utilizare.

 

Selectie variante optime din compozitele pe baza de polipropilena/wiskersuri si fibre sticla tratate realizate si propuneri domenii utilizare.

 

Selectie compozite obtinute din punct de vedere al stabilitatii termice functionale si valorilor obtinute in urma efectuari testelor mecanice si propuneri domenii utilizare.

 

Selectie din punct de vedere al prelucrabilitatii pe utilajele folosite si propuneri domenii utilizare.

 

Activitatea 3.2. (Proiectare si elaborare documentatie de analiza tehnico-economica a tuturor materialelor compozite realizate)

 

Participa la proiectarea si elaborarea documentatiei de analiza tehnico-economica a compozitelor realizate.

Activitatea 3.3. (Definitivare tehnologii laborator de realizarea materialelor compozite hibride pe baza de polipropilena, poliamida nanoaditivata, polipropilena ranforsata cu wiskersuri si fibre sticla tratate si laminatelor obtinute)

 

Participa la elaborarea tehnologiei finale de laborator pentru obtinerea de polipropilena ranforsata cu wiskersuri si fibre sticla tratate.

 

Elaborare tehnologiei finale de laborator pentru obtinerea de polipropilena ranforsata cu wiskersuri si fibre sticla tratate.

 

Definitivare tehnologii de realizare a compozitelelor pe baza de polipropilena si poliamida nanoaditivate si laminatelor obtinute.

 

Elaborare tehnologiei finale de laborator pentru obtinerea de polipropilena ranforsata cu wiskersuri si fibre sticla tratate, a compozitelelor pe baza de polipropilena si poliamida nanoaditivate si laminatelor obtinute.

 

Activitatea 3.4. (Proiectare instalatie pilot pentru realizare produse din materialele compozite nanoaditivate si ranforsate cu wiskersuri si fibre precum si a laminatelor obtinute)

 

Proiectare instalatie pilot pentru realizare produse din materialele compozite nanoaditivate si ranforsate cu wiskersuri si fibre precum si a laminatelor obtinute.

Activitatea 3.5. (Diseminarea rezultatelor obtinute prin brevetare, publicare de articole, participare la conferinte de prestigiu, etc)

 

Diseminarea rezultatelor obtinute prin brevetare, publicare de articole, participare la conferinte de prestigiu, etc

Activitatea 3.6. (Management de proiect)

 

Management de proiect

2015

Etapa IV (Realizarea, experimentarea si definitivarea instalatiei pilot pentru realizarea produselor din compozitele hibride obtinute pe baza de polipropilena, poliamida nanoaditivata, polipropilena ranforsata cu wiskersuri si fibre sticla tratate si laminatelor obtinute din punct de vedere al domeniilor de utilizare. Caracterizare morfologica, compozitionala, teste mecanice si tribologice)

 

Activitatea 4.1. (Realizare compozite hibride pe baza de polipropilena, poliamida nanoaditivata, polipropilena ranforsata cu wiskersuri si fibre sticla tratate si a materialelor laminate)

 

Caracterizarea morfologica si compozitionala a produselor prototip realizate

 

Participa la realizarea, experimentarea si definitivarea tehnologiei pilot.

 

Participa la realizarea, experimentarea si definitivarea tehnologiei pilot. Caracterizare mecanica, tribologica a produselor obtinute.

 

Realizare, experimentare si definitivare instalatie pilot pentru realizarea tuturor materialelor compozite hibride obtinute.

 

Activitatea 4.2. (Experimentarea si verificarea reproductibilitatii produselor finite realizate din compozite hibride pe baza de polipropilena, poliamida nanoaditivata, polipropilena ranforsata cu wiskersuri si fibre sticla tratate si laminatelor pe instalatii pilot)

 

Caracterizarea morfologica si compozitionala a produsului finit.

 

Participa la experimentarea reproductibilitatii produselor finite.

 

Participa la experimentarea reproductibilitatii produselor finite. Caracterizare mecanica, tribologica si stabilitate termica a produselor obtinute.

 

Experimentare si verificarea reproductibilitatii produselor finite pe instalatii pilot.

 

Activitatea 4.3. (Definitivarea specificatiei tehnice a produselor realizate)

 

Participa la elaborarea specificatiei tehnice de produs.

Activitatea 4.4. (Brevetare si participare la manifestari stiintifice)

Brevetare si participare la manifestari stiintifice

Activitatea 4.5. (Posibilitatii de implementare in industrie)

Posibilitatii de implementare in industrie

Activitatea 4.6. (Management de proiect)

 

Management de proiect

 

 

 

BACK